Velkommen inn i hundens luktverden! (se film: https://www.facebook.com/psyop/videos/10153696962444727/ )

Bli kjent med "Neselyst og Neseglede i hverdagen" gjennom Smeller!

 

Smeller tar for seg ulike former for søk / nesearbeid som aktivisering i hverdagen. Hunden lærer å søke etter en spesiell lukt (henholdsvis menneskelukt) eller gjenstand (Kong, tennisball etc) – både ute, inne i et rom (romsøk) , på en søksbane, i emballasje og på kjøretøy (utvendig) ! Søk er en ypperlig aktivitet for ALLE hunder; uansett rase, alder og nivå – og de aller fleste hunder elsker det!
 
Alle former for søk bygger og styrker relasjonen mellom hund og eier, og styrker hundens selvtillit gjennom mestring. Du lærer mye om generell hundetrening gjennom søkstrening og ikke minst; belønninger og belønningsutvikling! Hunden blir mentalt stimulert og vil garantert bli en sliten og fornøyd med denne formen for aktivisering.Og det beste av alt: det er enkelt å komme i gang med treningen hjemme og vedlikehold av denne - til nytte for både hund og eier!
 
Vi er to instruktører som danner et undervisningsteam og holder kurs i Smeller. Teamet består av Gro Saugerud (Drammen Hundesenter), Gry Brudheim. Begge har drevet trening / konkurranse med søkshunder og Gry har hatt godkjent redningshund i NRH. Gry Brudeheim er en av de som har stått i bresjen for utviklingen av Smeller og har også hatt en av norges første sertifiserte krefthunder. Du kan lese mer om vår bakgrunn under fanen instruktører. Gro vil også stå for en av modulene i Smeller - instruktørutdanningen som startet i 2016.   

Smeller er en søksform som passer for alle! Mange kjenner til spesialsøk gjennom yrkeshunder som søker narkotika, bomber / miner / sprengemner, veggdyr, sopp og råte og andre spesialområder. I den siste tiden har det også vært mye mediaomtale om hunder som kan søke kreft og det ser ut som at vi i framtiden kommer til å benytte oss av hundens nese på nye områder enn tidligere.

Drammen Hundesenter fikk en fin mediaomtale i Byavisa Drammen hvor også forsvaret, politiet og SWDI (Scandinavian Working Dog Institute) uttalte seg om søk med hunder:

http://www.byavisadrammen.no/utgaver/309-2015/#28

Som "hverdagshund" kan man utvikle hundens nese og aktivisere hunden mentalt, gjennom Smeller. Her søkes det i hovedsak på skinnbiter eller pads besmittet med menneskelukt, det søkes på teluk, Kong - eller man kan søke etter hundens leke. Det viktigste er at man gjennom belønning og systematisk trening, skaper en interesse for en lukt som hunden skal finne i 4 forskjellige øvelser.

1: Banesøk

2: Søk på kasser

3: Romsøk

4: Kjøretøy

Ved å søke på "nøytrale lukter" (som foreksempel te, kongbiter mm), kan man utvikle hundens forståelse, motivasjon og søksmønster for så å legge på et ønsket luktbilde på sikt. Det kan være seg kantareller, viltlukt for jakthundene - og man kan bruke Smeller til å lære hunden å diskriminere luktene hvor et luktbilde er mer "verdifullt" og riktig enn et annet. 

Vi anbefaler deg boken "Sporhunden og Luktene" (bildet) som er skrevet blant annet av Lars Fält og Tobias Gustavsson. Boken kan man kjøpe via nettet eller gjennom Drammen Hundesenter (www.drammenhundesenter.com)