Sheriff søker etter veggdyr. En av yrkeshundene vi har glede av å trene sammen med! Sheriff trenes og eies av Ellen Saugerud Karlsen og er godkjent søkshund på veggdyr.

Siden er under oppbygging

Her kan du lese mer om Norsk Smellerklubb

Smeller er hundesporten for alle som liker nesearbeid - og utfordringen som ligger i at hver konkurranse byr på nye lukter og søksområder, som er ukjente for deltakerne!

Hundesporten Smeller  administreres og utvikles av Norsk Smellerklubb, som ble stiftet på Hønefoss 12. juni 2014.

Nå i oppstartfasen vil styret ha fokus på:

- utvikling og kvalitetssikring av klasser, øvelser og regelverk
- promotering av Smeller  som hundesport
- utforming av CUP-pakker for arrangører
- stimulere hundeklubber, hundeskoler og smeller-grupper til å arrangere uoffisielle Smeller -konkurranser
- innsamling av erfaringer fra Smeller-arrangører og deltakere
- gjennomføring av instruktørkurs
- autorisering av instruktører i Smeller 
forberedelse av dommer- og ringsekretærutdanning
utforming av samarbeidsavtaler

Norsk Smellerklubb er nå inne i en oppstart- og utviklingsfase hvor "alt" skal på plass. Ting tar nødvendigvis tid - og også i vårt tilfelle blir veien til mens vi går!

Smeller® er et registrert varemerke!