Introkurs:

Intro-kurset i Smeller går over 1 kveld og varer i ca. 3 timer
Instruktør: Gry Elisabeth Brudheim / Gro Saugerud / Åshild Woie (alle er autoriserte instruktører i Smeller). Vi jobber som regel to instruktører sammen.

Introkurs avholdes på følgende måte:

Vi vil bruke 3-5 hunder til demo som plukkes ut etter en vurdering som tas etter en introduksjon av deltagerne ved oppstart av kurskvelden og ut i fra hvilke hunder som er med / er tilgjengelige. Minimum antall deltagere på introkurs er 6 personer (for eksterne introkurs hvor vi leies inn av eksterne lag / klubber  / foreninger, gjelder egen priser)

Kurset er lagt opp slik at deltakerne ledes gjennom øvelser som er viktige og grunnleggende momenter i forhold til øvelsene i SMELLER klasse 1 - dvs: 


Øvelse 1 - Søk på 4 baner
Øvelse 2 - Søk på 16 kasser
Øvelse 3 - Romsøk
Øvelse 4 - Søk på kjøretøy

Samtlige deltakere observerer og deltar i diskusjonen rundt teori og praktisk arbeid.

Vanligvis vil den praktiske delen fordele seg slik:
• 1 - 2 ekvipasjer får prøve - innledende opplæring i øvelse 1
• 1 - 2 ekvipasjer får prøve - innledende opplæring i øvelse 2
• 1 - 2 ekvipasje får prøve - innledende opplæring i øvelse 3 og 4

Vi snakker om Smeller som aktivitet og hundesport og viser med deltagernes hunder hvordan man starter treningen. Vi vil vilse med en ferdig trent hund en del grunnelementer i Smeller.

Pris pr. deltager: 500.- 

Introkurs for klubber, lag og foreninger:

Minstepris for å leie instruktører til introkurs er 5000.- + kjøring. For flere deltagere enn 10, tar vi i tillegg 500 .- pr. pers ( ordinær pris). Vi er i hovedsak to instruktører som kommer på introkvelden. Ta kontakt med oss for avtale. Vi har eget lokale med tilgjengelig utstyr i Asker og Drammen og oppfordrer eksterne grupper å komme hit for eget/lukket arrangement.